MK EN
ДОБРЕДОЈДОВТЕ ЗА КОМПАНИЈАТА ПРОИЗВОДИ СЕРТИФИКАТИ КОНТАКТ
за компанијата

 

MИрана

Мирана е друштво со ограничена одговорност, во приватна сопственост.

 

На почетокот од своето работење започнува со производство на наменски и маргарини за широка потрошувачка. За да понатаму ја прошири и збогати својата палета на производи со кечап, мајонез, преливи, сенф, оцет и др.  Денес се произведуваат повеќе од седумдесет производи од кои што дел се и со бренд на неколку деловни партнери.

За полесно остварување на нашите основни заложби во иднина, од кои што пред се е производството на квалитетни и безбедни производи, менаџерскиот тим на МИРАНА донесе политика за квалитет и политика за безбедност на производите. Во нив се наведени принципите на кои ќе се придржуваме се со цел остварување на нашата основна цел.

МИРАНА е увозник на палмини масти, кои покрај тоа што ги користиме во сопственото производство ги дистрибуираме и до останати производители на пекарски и кондиторски производи.

 Кечап
Majoнез
Сенф
Маргарин
Оцет
Благи производи
Останати производиISO 22000:2005
ISO 9001

Sertificate of Internal
Auditor of EMS

 Mирана Дооел

Друштво за производство,
трговија и услуги


Производи

Раштански пат

1400 Велес,
Р. Македонија
+ 389 43 222 605
+ 389 43 222 205

+ 389 71 213 446mirana@mirana.com.mk

miranafood@yahoo.com
skype: miranafood